Free casino slot games fun, class 2 vs class 3 slot machines